• Contact Us
    Fujian Furen HomeTech Co.,Ltd
    280 Changyang Road, Tingjiang Town, Mawei District, Fuzhou City, Fujian Province, China (within the free trade zone)
    Phone 0591-83699000 / Fax 0591-83977000